Ve Sportovním parku Pardubice se na vás budeme v roce 2024 těšit od soboty 3. srpna až do neděle 11. srpna! :)

Informace pro kluby

4.5.2021

Informace pro sportovní kluby o přihláškách do Sportovního parku Pardubice 2021.

Sportovní park se v letošním roce uskuteční v termínu 7. až 15. srpna na tradičním místě v Parku Na Špici. "Přihlášky do Sportovního parku Pardubice byly zástupcům sportovních klubů rozeslány na email. Všechny sportovní kluby prosíme, aby vyplnily přihlášky nejpozději do 12. května," uvedl Pavel Stara, manažer SPP. "Moc si vážíme aktivity pardubických sportovních klubů, toho, že s námi na tomto již tradičním projektu spolupracují. Věříme a přejeme si, abychom si i letošní park všichni co nejlépe užili," doplnil Pavel Stara. Jednotlivé kluby se mohou prezentovat po dobu tří dnů, přičemž mají na výběr z následujících tří turnusů:

1. turnus - 7. 8 až 9. 8.
2. turnus - 10. 8. až 12. 8.
3. turnus - 13. 8. až 15. 8.

Video