Ve Sportovním parku Pardubice se na vás budeme v roce 2024 těšit od soboty 3. srpna až do neděle 11. srpna! :)

Město podpoří sportovní kluby

20.9.2017

Město Pardubice pošle dotace sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a dalším subjektům, které se podílely na programu Sportovního parku Pardubice.

„Sportovní park se vydařil. Během jediného srpnového týdne přitáhl zájem více než 100 tisíc návštěvníků a již dnes mohu říci, že například atletika, díky této nejlepší náborové akci, zaznamenává zvýšený zájem zejména v kategorii nejmladších dětí. To je také náš cíl, přivést ke sportu co nejvíce lidí,“ sdělil náměstek primátora pro sport a ideový otec Sportovního parku Pardubice Jakub Rychtecký. Podle něho by akce nebyla takto úspěšná bez spolupráce sportovních klubů a dalších subjektů, které perfektně zajišťovaly jednotlivá stanoviště. „Za jejich profesionalitu jim patří velké poděkování. V rámci tematického grantu a prostřednictvím dotací jsme na radě města rozhodli o přidělení částky téměř 455 tisíc korun. Tyto prostředky mohou příjemci dotace použít zejména k nákupu a opravám sportovního vybavení a pomůcek,“ vysvětlil náměstek primátora Jakub Rychtecký.