Ve Sportovním parku Pardubice se na vás budeme v roce 2024 těšit od soboty 3. srpna až do neděle 11. srpna! :)

Science Point po celou dobu SPP

1.8.2021

Od 7. 8 do 15. 8. se na populárně-naučném zážitkovém stanovišti budou střídat a návštěvníkům se věnovat vědci i sami vysokoškoláci z Univerzity Pardubice. Provedou je světem moderní vědy hravou a zážitkovou formou, přiblíží zajímavosti kolem nás prostřednictvím zábavných a poučných ukázek, kvízů a demonstrací z nejrůznějších oborů. Na univerzitním stanovišti budou mít možnost, kromě ukázek nejrůznějších jevů, vyzkoušet i pohybové aktivity. Přijít pohrát si s vědou mohou mladí i starší.

Těšíme se na vás ve Sportovním parku Pardubice 2021.