Ve Sportovním parku Pardubice se na vás budeme v roce 2024 těšit od soboty 3. srpna až do neděle 11. srpna! :)

V létě se park Na Špici promění ve Sportovní park Pardubice

13.2.2017

Přivést děti ke sportu bude i letos cílem akce, která v srpnu oživí pardubický park Na Špici. Od 12. do 20. srpna budou moci celé rodiny s dětmi vyzkoušet několik desítek sportů, chybět samozřejmě nebudou ani oblíbená stanoviště přímo na řekách. Součástí parku bude celá řada kulturních akcí. Pardubice tak navážou na velmi úspěšné loňské sportovní léto, kdy pořádaly Olympijský park Pardubice 2016.

„Pardubický olympijský park byl nejnavštěvovanější ze všech olympijských parků v zemi. Byla radost sledovat nadšené děti i dospělé, zkrátka bylo vidět, že pořádat lokální olympijský park u nás v Pardubicích byl skvělý tah. Rádi bychom zachovali kontinuitu tohoto úspěšného projektu i v letech neolympijských, proto jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci se sportovními oddíly Sportovní park Pardubice. Rozsahem bude menší než park olympijský, ale zcela jistě bude stejně atraktivní,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát.

 

„Vytvořit nabídku sportování v krásných městských parcích bylo vloni pro někoho možná odvážným, ale jak se ukázalo správným rozhodnutím. Olympijský park Pardubice vrchovatě naplnil hlavní cíl, kterým bylo přivést děti ke sportu, neboť sportovní kluby v Pardubicích mají nyní narváno. Považoval bych však za chybu s tímto konceptem v létě dále dlouhodobě nepracovat. Doposud jsem se na městě nesetkal s projektem, kvůli kterému by mě i členy z pardubického olympijského týmu zastavovali lidé na ulici a s nadšením se ptali po dalším ročníku. Sportovním parkem Pardubice tedy reagujeme také na poptávku veřejnosti,“ podotkl náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce sport, kultura i cestovní ruch spadají. „Nabídka kvalitních sportovních klubů a krásný park na soutoku Labe s Chrudimkou jsou silnou stránkou našeho města. Po loňských zkušenostech vytvoříme sportovním klubům pro nábory dětí ještě lepší podmínky prostřednictvím cílených dotací na zajištění jednotlivých stanovišť. Nový devítidenní formát je správnou cestou, jak během srpna podpořit cestovní ruch v našem městě i kraji. Vždyť olympijský park navštívilo více než 66 procent lidí bydlících mimo Pardubice,“ doplnil náměstek Rychtecký.
 

Sportovní park Pardubice bude menší co do počtu dnů, rozlohy i zapojených klubů. Jako nejlepší lokalita byl zvolen park Na Špici, a to i kvůli blízkosti soutoku řek Labe a Chrudimky. Stejně jako loni bude také letos hlavním cílem zapojit děti z mateřských a základních škol. Manažerem této akce bude i letos předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara, spolupracovat bude s Kulturním centrem Pardubice a úředníky z magistrátu.

„Sportovní park bude opět především pro děti, rodiny s dětmi, příměstské tábory a milovníky aktivně tráveného volného času. Chceme zachovat tu atmosféru léta v kouzelné lokalitě parku Na Špici. Sportovní park Pardubice bude mít svoji marketingovou identitu, logo a zachováme jak hrací kartu, tak možnost pořízení dotované hrací karty pro děti z MŠ a ZŠ. A když hrací karta, tak i diplomy a medaile. Pilířem budou opět sportovní kluby. Kulturní program bude z velké části řešen provázáním s tradičními kulturními akcemi v tomto období, opět budeme spolupracovat se zámkem a hlavně využijeme pořadatelské zkušenosti Kulturního centra, které se bude výrazněji podílet na realizaci projektu. V programu nebudou chybět exhibice a autogramiády, masový běh a in-line bruslení, streetbalový turnaj a další sportovní i jiné aktivity. Počítáme také s novou cílovou skupinou – s našimi seniory,“ nastínil vizi sportovního parku jeho manažer Pavel Stara. „I letos bychom chtěli propojit sport s prezentací poskytovatelů sociálních služeb v našem městě. Pro nejstarší generaci připravíme několik speciálních stanovišť. Chceme, aby si léto v Pardubicích užili více senioři, sport si člověk může vyzkoušet a užít v každém věku,“ doplnil slova Pavla Stary náměstek Jakub Rychtecký.

Myšlenku Sportovního parku Pardubice dnes podpořili radní města, schválit ji musí ještě pardubičtí zastupitelé koncem února. „Z Programu podpory sportu vyčlení město Pardubice 1,5 milionu korun. S projektem jsem seznámil hejtmana Martina Netolického, kterého koncept oslovil. Pardubický kraj by jako hlavní partner projektu mohl akci podpořit ze svého rozpočtu půl milionem korun. Předpokládané příjmy od ostatních partnerů sportovního parku jsou ve výši 1,5 milionu, příjmy z hracích karet odhadujeme na 150 tisíc korun. Celkový rozpočet v tuto chvíli činí 3 650 000 korun. Počítáme také s tím, že dalšími 150 tisíci korunami z Programu podpory volného času podpoříme pořadatele příměstských táborů, kteří si půjdou s dětmi zasportovat do Sportovního parku Pardubice,“ uvedl k finančním nákladům náměstek.

V době konání Sportovního parku Pardubice se ve městě bude dít celá řada kulturních a společenských akcí, jež Pardubice pravidelně podporují a chtějí zapracovat na jejich větším propojení se sportovním parkem. Hned první víkend se bude konat Festival chutí, vůní a řemesel a FRIENDS FEST, přátelský festival plný Ameriky. Závěrečný víkend se bude konat velký folkový festival Pernštejnská fortuna a III. kvalifikace na Velkou pardubickou. Každý večer v průběhu konání akce bude možné příjemně zakončit sledováním filmů v Pardubickém letním kině Pernštejn.

Soubor ke stažení

7.jpg

Náhled souboru ke stažení